Acompanyament terapèutic

És un espai d’acollida en què es fa un acompanyament personal per assolir l’autonomia de les persones..

A qui va adreçat?

Es tracta d’un programa ambulatori per a persones en tractament de dependències, amb necessitat d’acompanyament de situacions vitals estressants, en llista d’espera per a comunitats terapèutiques, etc.

Què fem?

Acompanyament extern individualitzat i adaptat incidint en les diverses àrees de promoció de l’autonomia (addicció, salut, laboral, econòmic, ocupacional, relacional…) i treball grupal de creixement personal.

Quin serveis oferim?

  • Tallers terapèutics. Cada setmana es fan tallers que imparteixen els nostres professionals amb una voluntat terapèutica: autoconeixement i competències, inserció laboral, grup de suport, addiccions, prevenció de recaigudes, dependència emocional i amors tòxics.
  • Tallers socials. En el marc d’oferir espais de vincle i millora de l’autonomia, també oferim tallers més de lleure on puguin adquirir habilitats socials i enfortir les relacions: Art, Cuina, Escrivim, Salut, Mindfulness, Docuforum, Ioga, Esport i Manualitats.
  • Hort ecològic. Taller formatiu i ocupacional que millora la qualitat de vida i afavoreix el creixement personal a través de l’aproximació a l’educació ambiental i el contacte amb la natura. A més del treball en valors com l’esforç, la constància i el respecte propi davant la feina feta, gaudeixen de la recollida dels aliments que ells mateixos han cultivat per a consum propi.
  • Acompanyament visites. De vegades les persones es troben en una situació mèdica que els resulta difícil de comprendre i llavors un voluntari o voluntària o bé un tècnic/a s’ofereix per fer un acompanyament a les visites mèdiques programades.
  • Pis suport. Dins del procés d’acompanyament, moltes vegades la necessitat d’una llar pot ser un punt d’inflexió en la millora de la persona. Per aquest motiu, el programa gestiona un pis compartit per a persones que estan en fase per a una vida més autònoma.