Treballem en xarxa

El treball en xarxa obre portes a d’altres oportunitats, sobretot per a les persones que atenem. Participar en xarxa significa col·laborar amb d’altres entitats, enfortir els projectes d’acció, fer incidència i establir sinergies que facilitin la transformació social.  Arrels Sant Ignasi creu fermament amb aquest valor de fer xarxa i per això està en diferents xarxes de treball amb entitats i administracions públiques: