AVÍS LEGAL


TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE
www.arrelssantignasi.cat és un domini a Internet titularitat de FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI de Loiola (en endavant, ARRELS SANT IGNASI) amb CIF / NIF G25323148 ​​i domicili en AVDA. MADRID 7, 2N DRETA 25002 LLEIDA (LLEIDA). Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm _________.
La finalitat del web és mostrar les activitats i serveis de la fundació, així com promocionar l’entitat.
Pot posar-se en contacte amb nosaltres:
• Per telèfon, al número 973.289.000
• Per correu electrònic, escrivint a info@arrelssantignasi.cat
• Per escrit, dirigint-se a ARRELS SANT IGNASI, AVDA. MADRID 7, 2N DRETA 25002 LLEIDA (LLEIDA)
Per a qualsevol aclariment si us plau no dubteu en contactar amb ARRELS SANT IGNASI.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB
Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients de ARRELS SANT IGNASI. i la resta d’usuaris d’Internet. Pel sol ús d’aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d’ús.
ARRELS SANT IGNASI es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés al web, així com els continguts en ella inclosos.

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. ARRELS SANT IGNASI rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.
L’usuari exonera ARRELS SANT IGNASI de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament de l’servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació .
En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, ARRELS SANT IGNASI declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat d’aquest web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a ARRELS SANT IGNASI. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
www.arrelssantignasi.cat és un domini d’ARRELS SANT IGNASI. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de ARRELS SANT IGNASI de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de ARRELS SANT IGNASI.

POLÍTICA PER ENLLAÇAR A AQUESTA WEB
Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.
A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de ARRELS SANT IGNASI abastant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de ARRELS SANT IGNASI, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de ARRELS SANT IGNASI, incloure-la com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.
No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’hi ofereixen.
L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a ARRELS SANT IGNASI
Sota cap circumstància, ARRELS SANT IGNASI serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació de l’tractament de les dades de l’usuari d’acord amb la nostra política de privacitat, incloent la recopilac