La Fundació

La Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, Arrels Sant Ignasi neix al sí de la comunitat parroquial de Sant Ignasi de Loiola de Lleida, que decideix fer una opció clara d’atenció a les persones més desfavorides de la ciutat. Per això es du a terme, durant l’estiu de 1993, una campanya d’entrepans per a les persones passavolants que arriben a Lleida per la campanya de fruita. D’aquesta se’n desprèn la necessitat de fer front a una problemàtica complexa; per això en 1994 es crea la Fundació amb els seus dos primers projectes, subratllats per la paraula emblemàtica “arrels”: Arrels Centre Obert i Arrels Reinserció.

Des d’aleshores, aquesta fundació ha anat creixent i s’han anat desenvolupant diversos projectes. Aquests, són independents els uns dels altres, però sempre posant la persona al centre com a denominador comú, per donar-li una atenció transversal, acollint-la en el moment en què es troba i donant-li la resposta que necessita en cada moment, per promoure l’inici d’un procés de canvi i de creixement personal a través d’un acompanyament personalitzat.