POLÍTICA DE PRIVACITAT

La utilització d’aquesta web, xarxes socials i dels seus formularis requereix l’acceptació de l’tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

RESPONSABLE DE L’TRACTAMENT DE LES DADES I INFORMACIÓ DE CONTACTE
El responsable és: FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI de Loiola (en endavant, ARRELS SANT IGNASI)
Direcció: AVDA. MADRID 7, 2N DRETA 25002 LLEIDA
Dades de contacte de l’responsable: 973.289.000 e-mail info@arrelssantignasi.cat

FINALITAT DE L’TRACTAMENT DE LES DADES
Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades de el navegador, país, pàgina accedida, etc. ) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat del web, així com, si s’escau enviar per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes i serveis.
En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

LEGITIMACIÓ
Les dades es tracten basant-se el consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals, si és el cas per a l’execució d’un contracte o precontracte.
newsletters
ARRELS SANT IGNASI pot disposar de la seva adreça de correu electrònic a la base de que ens l’ha facilitat voluntàriament amb la finalitat de proporcionar-li per via electrònica nostre butlletí electrònic o newsletter. Podrà donar-se de baixa quan vulgui en les dades a dalt referenciats.

DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES
Destinataris: FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI de Loiola i entitats legals establertes.
Les dades demanades en formularis en línia o físics per part de la fundació podran ser cedides també a entitats que formen part de la Xarxa de Lluita contra la Pobresa amb finalitat estadística i complir amb els objectius de l’esmentada xarxa.
No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov)

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
A el menys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència de l’consentiment

DRETS DE LES PERSONES
Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se a el tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si escau.
Per a això poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça de l’responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.
Per facilitar la identificació recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud còpia del seu DNI o passaport.
Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

VERACITAT I ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
L’usuari ha d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; ARRELS SANT IGNASI presumeix que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o relatius a una altra persona.
L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
ARRELS SANT IGNASI ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

MENORS D’EDAT
ARRELS SANT IGNASI prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.
En cap cas el menor podrà facilitar a ARRELS SANT IGNASI dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres de el grup familiar, o sobre les característiques de la mateixa, com les dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars d’aquestes dades.

ANALÍTIQUES WEB
Aquest web fa servir diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web de l’empresa.

UTILITZACIÓ DE FUNCIONS I COMPLEMENTS DE TERCERS
Aquest web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats com, per exemple: analítiques web de tercers, mapes de tercers, vídeos de tercers, compartició en xarxes socials; etc.
Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador del l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.
Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

UTILITZACIÓ DE LA FUNCIÓ GOOGLE ANALYTICS PROPORCIONADA PER GOOGLE, INC.
Aquest web integra funcions analítiques de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain VIEW, CALIFORNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per això, a l’usar aquest web el navegador d’l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors de l’domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari, així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, d’acord amb la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es. A l’utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.

UTILITZACIÓ DE FUNCIONS PROPORCIONADES PER GOOGLE, INC.
Aquest web integra funcions de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain VIEW, CALIFORNIA, USA), com ara vídeos de YouTube, mapes i botons “+1”. Per això, a l’usar la web el navegador d’l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors de l’domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web de la vostra adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flash en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari a Internet per oferir-publicitat adaptada als seus interessos, d’acord amb les seves polítiques de privacitat: http: //www.google.es/intl/es/policies/privacy/. A l’utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.