Centre obert


És un centre de dia per atendre les persones que es troben en situació de sense llar a la ciutat de Lleida.

A qui va adreçat?

A les persones que “viuen” en espais públics, en cases ocupades, pensions barates, habitacions llogades (al marge de la legalitat) en pisos compartits, en habitatges que no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat (sense aigua, llum, cuina…) o en llocs cedits per amics o familiars sense cap seguretat de continuïtat. Moltes de les persones que atenem també poden presentar altres problemàtiques afegides, com manca de cobertura de les necessitats bàsiques, addiccions, patologies mentals, trencament familiar, poques habilitats socials, malalties físiques, cap recurs econòmic i dificultats de documentació.

Què fem?

El Centre Obert obre de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de 17 a 20 h, i hi oferim un espai d’acollida i d’escolta activa a través de les nostres tècniques, que fan atenció utilitzant la relació d’ajuda com a eina que potencia les capacitats personals dels usuaris.

Quins serveis oferim?

  • Espai de descans. Amb la sala d’estar, les persones disposen d’un espai de descans del carrer on poden gaudir de jocs de taula i de tertúlies entre elles o amb voluntaris i voluntàries. Als matins tenen la possibilitat d’esmorzar i a les tardes, de berenar acompanyats d’un cafè. Aquest espai ens facilita poder contactar de forma més personalitzada i crear vincles de forma natural, ja que es genera un clima de confiança amb el tracte diari, i això facilita intervencions més complexes i integrals.
  • Lloc segur per deixar les coses. Quan una persona no té una llar on sentir-se segura, li cal un espai per poder guardar les seves pertinences. Per aquest motiu, oferim un servei de consigna on poden deixar les bosses i disposar-ne sempre que els sigui necessari.
  • Facilitem la comunicació. Oferim servei de correspondència, consultes, cerques a través d’Internet o poder rebre trucades per a gestions burocràtiques.
  • Cura personal. Oferim servei de dutxes, de perruqueria, d’afaitat, de bugaderia o de rober.