Hospitalaris


Són famílies o comunitats religioses que acullen una persona migrada, sol·licitant d’asil o refugiada, un màxim de 4 mesos, a casa seva.

A qui va adreçat?

Les persones que necessiten acolliment estan en situació de total desamparament. La majoria no reben cap tipus d’ajuda, ni estan en cap programa d’acollida. Han de dormir al carrer o als albergs municipals, actualment saturats. Per aquest motiu es va posar en marxa la Xarxa d’Hospitalitat en diferents punts de Catalunya (Hospitalaris.org), fent una crida a famílies que volen acollir. 

És una persona jove o adulta, segurament un home. Serà de Guinea, Camerún, Senegal, Colòmbia, Costa Marfil, Marroc, Afganistan, Síria, Nicaragua o el Yemen. En la majoria de casos està tramitant la seva deocumentació per regularitzar-se en territori espanyol, i necessita una acollida ja que encara no és plenament autònoma a nivell econòmic. Aquesta persona ha hagut de fugir del seu país per qüestions polítiques, per la guerra i/o per qüestions econòmiques. I depèn majoritàriament d’entitats socials.

Què fem?

Durant aquest temps de 4 mesos, la persona acollida comparteix la vida quotidiana de la llar, mentre segueix un pla de treball amb l’entitat referent (assessorament legal i administratiu, formació laboral i classes de llengua), i fa passos per estabilitzar la seva situació i continuar el seu projecte vital. 

Quins serveis oferim?

Oferim una llar. Actualment, les persones refugiades i migrants més vulnerables estan vivint al carrer, o en recursos públics (com albergs i la Fira), actualment al límit de la seves capacitats. També és possible que estigui vivint amb una altra família #hospitalària, i necessiti una altra llar per continuar amb el seu procés. També relacions socials, coneixement de la llengua i l’acompanyament en el procés d’integració.

Assessorament Legal, donant orientacions i suport burocràtic en la situació administrativa que es troba la persona.