Imatge o vídeo destacat
Imatge Capçalera

Propostes del sector social davant les eleccions municipals

Les entitats socials dels Jesuïtes de Catalunya hem publicat avui un document que recull les seves propostes davant les eleccions del 28 de maig. 

Aquestes entitats treballem per garantir l’exercici de drets de les persones migrants, infants i joves i persones en situació de sense llar a diversos municipis: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Lleida. La nostra acció està fortament arrelada a aquestes ciutats i els atorga un coneixement proper de la política municipal, els seus encerts i les seves mancances.

És des d’aquesta experiència i des de la constatació del creixement de la pobresa i la desigualtat que presentem aquest document, en el que reclamem polítiques que millorin la vida de les persones. Polítiques que apuntin al que pensem que hauria de ser el primer objectiu de tota política municipal: trencar la barrera que situa a una quarta part de la població catalana en risc d’exclusió social. 

Les demandes que compartim les set entitats es refereixen a garantir i agilitzar l’empadronament de totes les persones al municipi on resideixen, independentment de la seva situació administrativa. També assenyalen la necessitat de millorar l’atenció dels equips de Serveis Socials, amb més personal estable i tenint en compte els perfils de la població, evitant els canvis de referents constants per a les famílies ateses. Finalment, les entitats coincidim a demanar que s’impulsi un treball transversal, liderant els ajuntaments la coordinació entre entitats socials, societat civil, Serveis Socials, escoles i instituts, etc. per tal d’oferir una resposta holística a les necessitats de les persones més vulnerables. 

L'habitatge, l'agilitat en els tràmits i l'atenció dels Serveis Socials, la coordinació entre institucions o l'atenció als menors i famílies vulnerables, són algunes de les qüestions que centren les propostes

A Arrels Sant Ignasi, com s'ha esmentat, hem redactat diferents propostes per la ciutat de Lleida, destaquem les següents:

 

  1. Crear un parc suficient d'habitatge social i amb condicions accessibles a escala econòmica. Així com, millorar la disponibilitat d'habitatges d'emergència i, per tant, seria convenient també un parc públic d'habitatge social d'emergència per a les famílies i persones més vulnerables.
  2. Disposar d'un Alberg municipal. Pensar en un model d'atenció a les persones sense llar tenint en compte els diferents recursos existents i la mancança dels recursos de l'habitatge i socials.
  3. Crear una Taula de coordinació del sensellarisme liderada per l'Administració i amb tots els agents implicats on hi hagi un treball coordinat que vetlli de forma conjunta perquè la persona no quedi desatesa.
  4. Eliminar les cites prèvies per aquelles persones en situació de vulnerabilitat.
  5. Millorar l'eficàcia amb una resposta ràpida i àgil davant les situacions de màxima precarietat.

El Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya està format per Arrels Sant Ignasi (Lleida), Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume (Badalona), Entrecultures Barcelona, Fundació Salut Alta (Badalona), Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia (Barcelona), Fundació Migra Studium (Barcelona) i Fundació La Vinya (L’Hospitalet de Llobregat). Aquestes entitats acullen, atenen i acompanyen a 15.000 persones, mitjançant 45 projectes. El grup humà que sosté tota aquesta acció social i educativa consta de 850 persones voluntàries i més de 100 professionals.

Podeu accedir al document amb el detall de totes les propostes aquí.