Imatge o vídeo destacat
Comunitat Arrels

Alçant la veu

Arrels Sant Ignasi és una comunitat en marxa, mobilitzada i amb el desig de mobilitzar persones que se sentin, com nosaltres, commogudes i indignades. Saber que arribem a acompanyar fins a 5.866 ajudant-les a cobrir algunes de les seves necessitats bàsiques indigna. Saber qui són, com viuen, estar cada dia al seu costat ens entristeix i commou.

És aquesta commoció i indignació que activa la nostra acció i reafirma el nostre compromís vers elles. Un compromís que ens porta a alçar la veu i voler fer-la arribar allà on calgui per canviar les estructures que sabem que són injustes. I així com ens entristeix veure persones en situació de pobresa, ens esperona saber que cada vegada són més les persones voluntàries i simpatitzants de la nostra causa: A Lleida, i enlloc, ningú sense llar.

Aquests dies presentarem la memòria d’activitat 2022 on no només es recull les dades de les persones que acompanyem, sinó les dades que ens diuen qui som i les passes que anem fent, junt amb altres, per fer arribar aquest crit. El crit ens desperta i ens ajuda a posar la mirada allà on no acostumaríem a mirar. El crit mobilitza. I el crit esdevé la veu que permet generar canvis.

Aquest mateix crit l’hem volgut traslladar en forma de proposta a tots els partits polítics que volen concórrer a les properes eleccions municipals. Amb el títol “Per un consens en l’àmbit de l’atenció i la promoció de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat i pobresa a la ciutat de Lleida” hem fet arribar el que creiem que hem de fer entre totes i tots per acabar amb el sensellarisme a la nostra ciutat.

Allò més bonic que passa al cap d’un any a Arrels Sant Ignasi és veure que som persones que no ens paralitza l’escenari desolador present, sinó que entre totes i tots albirem a veure un horitzó esperançador per tothom i no només per a unes quantes persones que s’ho puguin permetre. El moment present ens demana ser aquesta veu, aquest crit.

 

Roger Torres i Aguiló 

(President d'Arrels Sant Ignasi)