Imatge o vídeo destacat
Sense cobertura

Sense cobertura

Aquest any la Campanya de les Persones Sensellar fa 30 anys. És una campanya organitzada per les diferents xarxes d’entitats dedicades al sensellarisme a tot l’estat. Arrels Sant Ignasi hi som participant gairebé des del principi, perquè a banda d’acollir i acompanyar creiem que és imprescindible el sensibilitzar i incidir per tal de generar canvis en la societat que siguin realment transformadors.

La campanya d’enguany porta el nom de “Sense cobertura” i emfatitza la desprotecció que pateixen les persones que cauen en exclusió. I és que quan a una persona es va quedant poc a poc sense la xarxa de relacions afectives i socials i fins i tot sense les xarxes que el poden ajudar a cobrir necessitats bàsiques queda exclòs de tot.

La campanya ens ha d’ajudar a que més persones coneguin aquesta realitat i siguin conscients que al nostre entorn més proper son milers les persones i famílies que viuen vulneració dels seus drets. En una societat que tendeix a viure més reclosa i aïllada, més temorosa i a la defensiva ens cal fer-nos visibles com a comunitat que vol creure, encara, en l’acollida i en la creació d’espais de convivència. Sumar doncs, a la ciutadania, als mitjans de comunicació, als serveis socials i administracions i al mon de l’empresa és clau. Ens cal donar a conèixer, sensibilitzar per acabar guanyant en empatia i mobilitzant.

Per això sortim cada any al carrer, per posar de manifest en públic i de forma creativa el valor que te tota persona, subjecte de drets i amb oportunitats per exercir-los. La necessitat de convertir sempre la nostra mirada com a societat, fent que guanyi cada dia en més sensibilitat, qualitat humana i solidaritat davant el patiment dels qui son els nostres germans i germanes.

Exigir unes polítiques públiques que atenguin la persona des de la seva globalitat: salut, habitatge, alimentació, treball.

Denunciar a les diferents administracions la necessitat d’una protecció social plena inclusiva.

Mentre la xifra de persones sense llar augmenta i de forma significativa, també la de les persones sense sostre (ja més de 100 a la ciutat de Lleida), ha d’augmentar encara amb més força la nostra acció i el nostre crit: a Lleida, ningú sense llar!

Roger Torres i Aguiló
President d’Arrels Sant Ignasi