Imatge o vídeo destacat
Home obrint la porta de casa

A Lleida, ningú sense llar

No totes les cases de Lleida són una llar i malauradament no totes les persones de Lleida viuen sota d’un sostre. El Sensellarisme és un fet global que és dona a totes les ciutats del món, però que es doni aquest fet no vol dir que l’hem d’acceptar de forma resignada o pal·liar amb recursos assistencialistes que només voldrien tranquil·litzar la nostra consciència de veure algú dormint al carrer.

Que Lleida hagi celebrat una Audiència Pública per parlar de les Estratègies i Serveis Municipals d’Atenció a les Persones Sense Llar és bo, perquè la situació del Sensellarisme ha anat canviat i perquè cal que es lideri un projecte integral, capaç d’aglutinar tots els agents implicats i posar fil a l’agulla a una estratègia amb visió conjunta. Només per posar un d’aquests fets nous, citem aquí, novament, la nostra preocupació per l’aparició de joves menors de vint-i-cinc anys.

Cal doncs obrir un debat sobre el model d’acollida i hospitalitat de la nostra ciutat i fer aquest pla de treball, però cal que es pugui donar resposta, de forma urgent, a un pla iglú digne i cal que la ciutat tingui un alberg per temporers. Que la gent no dormi al carrer no és qüestionable, és un dret. En qüestions de justícia social no val que la dilatació del debat ens distregui d’allò que més important: l’acompanyament a la persona i la seva promoció.

Per això esperem que d’aquesta audiència en surti un espai on crear una visió conjunta que doni una resposta integral. Volem recordar que a banda d’un alberg d’emergències ens calen altres recursos com una residència per a persones que estan en procés (demanda històrica).

Ens cal també que aquest projecte, a banda de recursos, vagi acompanyat d’un pla de sensibilització ciutadana i inclogui accions d’incidència que ajudin a fer canvis reals, per fer polítiques més justes. Ens cal sensibilitzar perquè les nostres vides encara estan tenyides d’aporofòbia i racisme.

Des d’Arrels Sant Ignasi volem ser-hi, fent el que sabem fer: acollint, acompanyant, defensant les persones en situació de vulnerabilitat i promovent la justícia social per col·laborar així en la transformació del nostre entorn i del nostre món. I per fer-ho d’una forma participada i independent, ens cal que ens ajudeu a fer difusió de tot el que fem. Una forma senzilla aquests dies és convidant a amigues i amics a què es facin col·laboradors habituals d’Arrels Sant Ignasi amb una petita aportació periòdica o bé que participin en alguna de les nostres campanyes econòmiques, com la que estem fent aquests dies per anar dignificant els pisos que tenim.

Que cada persona pugui viure en una casa, i que cada casa pugui esdevenir una llar és la nostra prioritat. Que Lleida esdevingui ciutat acollidora és un regal que ens fem a totes i tots.

Roger Torres i Aguiló

President Arrels Sant Ignasi