A la nostra entitat apostem per una gestió responsable, eficient  i transparent, per aquest motiu publiquem les nostres memòries anuals i els comptes clars, auditats per la empresa Audirisk Control.

Memòries

Estatuts

Codi de conducta

Amb el suport de