Llegeix les

Preguntes i respostes

sobre les persones sense llar

FAQ sobre el sensellarisme i l'exclusió social

Que entenem per persones sense llar?

En termes generals una persona que està en situació de sense llar és la que no disposa d'allotjament o no pot accedir a ell per els seus propis mitjans. Segons FEANTSA (Federació d'Entitats Europees que Treballen amb Persones sense llar), les persones sense llar són aquelles que no poden accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència. Pot ser per raons econòmiques o bé perquè presenten altres barreres socials o personals, que els impedeixen portar una vida autònoma.

Qui són les persones sense llar?

Segons la categoria ETHOS de exclusió residencial: A - Sense sostre B- sense vivenda C - Vivenda insegura D - vivenda inadequada

A que s'enfrenten les persones sense llar?

És perd la capacitat de defensar la dignitat de la persona. L'acumulació d'experiències vitals traumàtiques suposen un mal psicològic que dificulta la presa de decisions. Les principals fonts de suport es perden (econòmics, família i amics). També és comú tenir una sensació de no ser mereixedor de les millors condicions, fruit per el tracte de l'entorn.

Que significa no tenir una llar?

No poder cobrir les necessitats fisiològiques, de protecció, d'acceptació social, d'autoestima, d'autorealització, etc. Perdre la llar suposa no tenir accés a drets fonamentals, no tenir un lloc per descansar, recuperar-se, un lloc on contactar, un espai personal, de socialització i recuperació de vincles.

Que ha passat amb les persones sense llar durant la Covid 19??

Els factors d'exclusió social, durant la pandèmia en comptes de corregir-se, s'han multiplicat. Totes les mesures de protecció contra el virus eren inviables per les persones sense llar (higiene i quedar-se a casa) i fins i tot quedaven encara més desprotegides (situacions d'aïllament agravades, fi de l'atenció social, serveis bàsics sense atenció directa, etc)

Que és el dret humà a la protecció social?

És un dret reconegut a la declaració universal dels drets humans en el seu article 22: "Tota persona, com membre de la societat, té dret a la seguretat social, i a obtenir, mitjançant l'esforç naciolna i la cooperació internacional, tenint en compte la organització i les recursos de cada estat, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat.