La Fundació Social Sant Ignasi de Loiola neix al sí de la comunitat parroquial de Sant Ignasi de Loiola de Lleida, que decideix fer una opció clara d’atenció a les persones més desfavorides de la ciutat. Per això es du a terme, durant l’estiu de 1993, una campanya d’entrepans per a les persones passavolants que arriben a Lleida per la campanya de fruita. D’aquesta se’n desprèn la necessitat de fer front a una problemàtica complexa; per això en 1994 es crea la Fundació amb els seus dos primers programes, subratllats per la paraula emblemàtica “arrels”: Arrels-Centre Obert Arrels-Reinserció.

Des d’aleshores, aquesta fundació ha anat creixent i s’han anat desenvolupant diversos programes; són els programes Arrels. Aquests programes són independents els uns dels altres, però sempre posant la persona al centre li podem donar una atenció transversal acollint-la en el moment en què es troba i donant-li la resposta que necessita en cada moment per promoure l’inici d’un procés de canvi i de creixement personal.