Acollir, acompanyar i defensar les persones en situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida i els seus entorns, creant una comunitat solidària capaç d’implicar-se, junt amb altres, en la transformació cap a un món més just. 

VISIÓ

Arribar a ser una entitat social referent en l’acció social a Lleida per: 

  • La manera d’acompanyar i crear espais que esdevinguin llar.

  • La capacitat de generar dinàmiques comunitàries i de voluntariat.

  • La manera de mobilitzar la societat a través de les accions de sensibilització i incidència.

  • El treball amb els altres.

 

VALORS

 

Comunitat

Arrels Sant Ignasi ens sabem una comunitat de persones al servei de les persones. El valor de saber-nos comunitat ens obra a treballar en clau senzilla, de solidaritat i d’hospitalitat. El centre de la nostra comunitat és la persona, i en especial atenció la persona en situació de vulnerabilitat.

 

Acompanyament incondicional

La mirada atenta de la realitat, l’empatia i l’acció ens porten a creure en l’acompanyament com l’actitud i l’eina del nostre primer fer. Acompanyar és ser-hi sempre, és ajudar respectant el procés i ajudar a créixer des del costat.  No deixar ningú sol i no caminar mai sols.

 

Treball en xarxa

Perquè creiem en la transformació del nostre entorn, i perquè ens sabem petits dins del sistema, creiem en el treball compartit amb altres.

 

Transformació Social

Tot el que fem va encaminat a l’alliberament de la persona que es troba en situació de pobresa i de transformar les causes que generen aquesta exclusió. L’horitzó de la nostra actuació és la Justícia Social.