MANIFEST D'ARRELS SANT IGNASI

 

Per un acolliment i tractament dignes de les persones temporeres.

 

 

 

Cada estiu ens trobem a Lleida amb un gran nombre de persones, vingudes de diversos llocs, un bon nucli de les quals no tenen la seva situació administrativa regularitzada, a la recerca de treball a la fruita en l’estació de les collites (temporers). Un dels problemes que topen i que ha rebut una gran atenció mediàtica és l’allotjament; l’altra és la impossibilitat de contractar a persones en situació administrativa irregular i per tant, sense permís de treball. Hi ha hagut, això no obstant, un factor d’agreujament de la situació d’aquesta població que ha estat la pandèmia del Covid 19 i la forta tensió sanitària que ha comportat.

 

Aquests temporers ens fan visible la realitat d’aquells que inicien un procés migratori a la recerca d’un futur més obert i humà. Desplaçaments i migracions a causa de raons econòmiques, bèl·liques i polítiques, que tenen una de les manifestacions més tràgiques en l’ús d’embarcacions molt precàries per intentar desesperadament arribar a Europa. Les anàlisis i reflexions que s’han fet sobre aquest tema són moltes i les reaccions socials sovint han contraposat les actituds d’acollida i solidaritat amb les d’hostilitat. Per aquesta, raó convé d’insistir un cop i
un altre, tant des de visions humanistes laiques com cristianes, en la condició humana comuna de tota persona, vingui d’on vingui, i sigui quina sigui la seva pertinença cultural, religiosa, política o nacional. Alhora, cal fer atenció a les històries concretes de les persones que arriben a casa nostra, donat que sovint, les reaccions d’hostilitat (sobretot les construïdes sobre alguns discursos polítics extremistes que promouen el rebuig davant qui és diferent), es basen precisament en alimentar estereotips negatius i, fins i tot, criminalitzadors, tot oblidant que la
dignitat humana està per damunt de qualsevol document, i la singularitat de cada ésser humà no es pot amagar sota etiquetes que ignoren el nom de cadascú.

 

D’una altra banda, la història de qualsevol territori ensenya que aquest és resultat d’un entrecreuaments de pobles i cultures, les quals deixen els seus llegats donant lloc a una síntesi que obre i enriqueix la nostra mirada. Així, creiem que l’enfocament polític d’aquesta realitat ha de fer-se des de la consciència de la condició comuna i l’obtenció del bé comú, un bé que comença per donar suport a les persones més vulnerables i protegir l’humà.

 

Anant més en concret a la ciutat i el territori de Lleida, voldríem que aquests principis formessin part de la visió ciutadana i política a l’hora d’encarar la propera i immediata temporada de recollida de la fruita (i la gestió de la realitat al llarg de l’any). Creiem que cal atendre les propostes de sindicats i organitzacions no governamentals amb experiència, laiques i religioses en relació a la campanya de la fruita i vetllar especialment per:

 

  • Posar en valor tota persona, vingui d’on vingui, i el seu treball, que sempre enriqueix el territori que l’acull.
  • Assegurar l’allotjament dels treballadors i treballadores del camp per mitjà de l’acord entre administracions, sindicats i sector empresarial. Un acord que comptarà amb el suport de diverses organitzacions socials.
  • En un context d’emergència sanitària és encara més urgent de resoldre bé l’allotjament de tota la població temporera, sigui quina sigui la seva situació administrativa. Només per respecte a la dignitat cal tenir en compte algunes mesures bàsiques que amb la pandèmia són encara més urgents: acolliment, serveis de dutxa, llocs dignes per dormir, possibilitat de rentat de roba o assegurar que cada treballador/a coneix les normes de prevenció de contagi del Covid19, entre d’altres.
  • Garantir la vacunació de tota la població pagesa estable i temporera com a treballadors essencials. Aquesta vacunació, al marge de la seva situació administrativa, interessa a la ciutat i els pobles.
  • Aplicar mecanismes que possibilitin la concessió d’una autorització de treball per a les persones que arriben per a la campanya de la fruita, tenint en compte les propostes de sindicats, organitzacions socials i plataformes ciutadanes.
  • Un cop més, volem posar de manifest que la qüestió de fons és la necessària reforma de la llei d’estrangeria. Una llei que impossibilita de contractar en situació administrativa irregular i dificulta la regularització de persones que podrien treballar i que són necessàries per a la campanya de la fruita. El procés d’arrelament social que cal seguir per aconseguir-ho és un veritable laberint d’obstacles burocràtics per a qui va la recerca de feina i, també, per a qui vol contractar. Viure en la irregularitat impedeix assolir una vida digna a les persones que arriben a casa nostra; les força a viure en guetos, espais en desús o en ruïna; i les sotmet a acceptar sortides laborals en l’economia informal. La reforma de la llei d’estrangeria hauria de ser una prioritat política per a les administracions de tots els nivells, a la cerca d’alternatives que posin l’hospitalitat i l’acollida al centre.

 

Les persones que signem aquest escrit ens sentim amb el deure de fer present aquest punt de vista al bell mig de la nostra societat lleidatana i convidem, els/les qui s’hi sentin d’acord, a sumar-s’hi.

 

Lleida, 26 d’abril de 2021

 

Àngel Ayuso, Javier Barragán, Manel Lladonosa, Roger Torres, Marta Trepat i Joan Viñas. 

 

Suma't al Manifest

Si ets una entitat, empresa, persona o família i creus que Lleida pot ser una ciutat d'acollida.