Sense cobertura

Aquest any la Campanya de les Persones Sensellar fa 30 anys. És una campanya organitzada per les diferents xarxes d’entitats dedicades al sensellarisme a tot l’estat. Arrels Sant Ignasi hi som participant gairebé des del principi, perquè a banda d’acollir i acompanyar creiem que és imprescindible el sensibilitzar i incidir...