Memòria 2020

Veure la memòria 2020 Presentem la Memòria de l'any 2020. Un any que malgrat la pandèmia, la fundació no ha tancat les seves portes cap dia. Durant aquest 2020: L’Àrea d’acollida de la fundació ha seguit prestant serveis bàsics a les persones que més ho necessitaven: distribució de lots d’aliments, serveis d’higiene, esmorzar...