SER VOLUNTARI DURANT LA CRISI DE LA COVID19

Voluntari és la persona que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció solidària, altruista, i sense esperar res a canvi.

La nostra entitat ha comptat amb més de 150 persones voluntàries durant l’any 2019, aquestes realitzaven tota mena de tasques de suport als programes Arrels, des d’acompanyaments, tallers per a usuaris, logística de serveis bàsics a Centre Obert, repartiment d’aliments a botigueta, reforç escolar o d’alfabetització. Aquest 2020 manteníem aquest número, fins que al mes de març tot va canviar.


La nostra tasca és essencial, ja que si durant aquest temps tothom hem pogut ser més vulnerables (pel que fa al vessant de la salut), les persones que ja vivien en una situació desfavorable, encara ho han estat més. No ens vam aturar, però si reinventar.

Les demandes i necessitats han augmentat. I davant d’això, la tasca del voluntariat és essencial: la mirada a l’usuari, la tassa de cafè servida, el lot d’aliments entregat, el taller fet amb amor i dedicació, esdevenen un plus de qualitat i de caliu a l’acompanyament que es brinda a la persona.


El voluntariat ens aporta valor humà en l’atenció social, de manera que els voluntaris esdevenen els nostres ambaixadors i ambaixadores, poden viure i esdevenint alhora en un dels principals transmissors de la seva experiència a la societat.

T E S T I M O N I  – Toni, voluntari de nova incorporació a Centre Obert

Què significa per a tu fer voluntariat en aquests moments de crisi sanitària?

Significa l’adquisició d’un compromís per intentar ajudar, mitjançant l’acció directa, gent que ho necessita; i, de retruc, em permet ampliar el camp de visió pel fet de conèixer una realitat social i unes problemàtiques personals que sovint queden invisibilitzades malgrat tenir-les al costat de casa.